fredag, maj 12, 2006

TRYCKSAKSPRODUKTION

En väldigt bra kurs innehållsmässigt.
Men borde kommit tidigare i utbildningen.

Varje dag läser jag en trycksak men jag är inte uppkopplad
jämt. Hur jag skapar en trycksak som fångar läsaren tycker
jag är mer grundläggande än att skapa två webbplatser.
Den grundläggande trycksakskunskapen är ju även användbar på webben. Dessutom visade min C-uppsats att information vill man helst få i handen.

En liten "allmän" skolfundering, ingen nämnd.
Varför skall jag leverera mina uppgifter itid?

Inga kommentarer: