måndag, juni 15, 2009

skjortknäppning på skidskyttevis?

Så här är det, jag kom på mig själv under ett skjortpåtagande att jag knäppte knapparna efter ett visst mönster. Och för att göra det hela lite vetenskapligt följde jag mitt knäppande under en tidsperiod. Det visade sig att knäppmönstret upprepade sig så här: Fixera översta knappen och knapphålet med fingrarna, följ raderna av knappar/hål två steg ner, börja knäppa i fallande skala och återvänd därefter till de översta knapparna som knäpps efter syfte och behov.

ok, skidskyttarna då
Vad händer vid skyttemomentet? Jo någon skjuter från vänster till höger, ngn tar h till v, ngn börjar i mitten, ngn ... Dvs man gör på olika sätt och man lyckas olika från gång till gång.

så den knäppande frågan är ju; finns det även olika sätt att knäppa skjortan och hur lyckat blir det lr vad kan det avslöja om ens personlighet?

måndag, juni 01, 2009

Du vet att du börjar blir gammal för då kommer pastorn på besök…

I min omvärld är det inte konstigt att det finns en pastor, men detta…

Jag vet inte om du reflekterat över det och kanske att det inte är en helt vattentät vetenskaplig sanning. Men jag har en hypotes; det kan finnas en ålderskoefficient för pastornärvaro…

Min mor har det senaste åren prövat lite olika boende utifrån uppkomna behov och fyllt år däremellan. Då är det en yrkesroll som av min mor förväntas dyka upp med sin närvaro i besök och hyllningar. Det är pastorn. Och tänker jag efter så är det en närvaro som sakta ökat sedan si så där 20 år tillbaka i tiden för att de senaste åren eskalerat i min mors liv. Inget ont i pastorn, men symbolvärdet...

För hur blev det så? Det behovet av pastornärvaro har jag inte känt. Måhända att det är ett enskilt fenomen eller så är det på det viset att närvaro av pastor ökar med en ålderskoefficient, åtminstone i min omvärld. Det oroar mig en aning. För i så fall har min koefficient aktiverats.

Jag vet att jag börjar blir gammal för då kommer pastorn på besök med blommor!

Men kan man ha en och annan rolig fest så må det väl vara hänt.