söndag, januari 10, 2010

allsidighetens mesta mästare

När skall man satsa för att bli bra, frågar mången förälder sig och syftar mer på sitt barn. För egen del är det ju alldeles försent, kan det aldrig bli!

Skall barnet, då, specialisera sig tidigt och föräldern diktatoriskt få bestämma barnets sk. bästa. Eller skall barnet pyssla med allsidigt idrottsutövande tills senare då "barnet" själv kan få bestämma. Föräldrarollen blir ju mer coachande då. Sådant här kan man ju fundera kring som förälder och hur skall man då göra?
Ja inte vet då jag!

Men om jag ändå får komma med en tanke; så är det att satsa allsidigt. Oops, hur kunde jag då veta det frågar sig kanske vän av ordning? Hur du nu har hittat hit till denna tankekaos... JO, så här är det. Satsar man inte allsidigt så kan man inte vinna Mästarna mästare. Och det måste ju vara det stora målet för idrottsstjärnor. Så förälder, låt ditt barn träna allsidigt för annars kan han/hon inte bli Mästarnas mästare.

Förövrigt tycker jag att det är ett bra program. Heja SVT.

nä jag är inte ironisk, det är bara ansatsen som är det...