torsdag, juli 30, 2009

du oxå

Lyssna världen, Jag skall på U2.

Frågan är bara vad är mest patetiskt, medelålders män som rockar från scen
eller
medelålders män som funderar på vad dom skall klä på sig för att närvara vid en konsert med U2?

Känner jag mig klokare på lördagsmorgon kanske jag har svaret.

måndag, juli 13, 2009

öppet brev till F-kassan

Kära (hmmm, men som inledning på ett brev vill jag ju inte verka otrevlig) Försäkringskassan.

Som God man (även om min fru ibland har avvikande åsikt om just God, men hon blandar bara ihop mina roller...) tar jag ansvarsfullt och noga tag i mina förpliktelser. Då jag häromsistens ifyllde formuläret "Ansökan om Bostadsbidrag" för min nyligen utflyttade handikappade son ber jag att få beklaga mitt felval av formulär. Jag förstår att det vållat er bekymmer och ett avslag som följd.

Men eftersom han enbart får "bidrag" från eder dristar jag mig allra underdånigast att undra om ni inte kollar mina uppgifter och insett att min/hans ansökan skulle bedömts enligt andra kriterier? Men det är bara som en reflektion i allmän okunskap om edra rutiner. Kanhända att ni inte har tillgång till dessa sekretessbelagda uppgifter hos er själva? För vad kan jag veta, arma lilla medborgare.

Då jag nu tänker bifoga en ny ansökan i kuvert och medelst snabba steg ilägga detta i gula lådan hoppas jag allra ödmjukast på att alla behövliga uppgifter för eder äro ifyllda och ansökan kan behandlas skyndsamt.

med vänlig hälsning
en God man i vimlet