lördag, maj 13, 2006

TV production

The last course. How do i deal with it?

But, after one week, I think i like it.
It´s a fun and attention-grabbing course.
And, I am forced to speak some sort of English...

Let´s go for it!


fredag, maj 12, 2006

F-kass kundtjänst

Jag ringer f-kassans kundtjänst och frågar varför det
förlängda barnbidraget inte går till oss föräldrar utan
till det 18-åriga barnet?
- För att ni har valt det, blev svaret.
- Nä det har vi inte, sa jag.
- Jo, det har ni!
- Nä!
- Jo!
- OK, då ringer jag mitt lokalkontor i T.
- Ja gör du det...

Jag ringer Försäkringskassan i T. De säger:
- Tyvärr så har det blivit fel i datorsystemet.
Vi skall genast hjälpa dig så det blir rätt nästa gång.
- TACK, säger jag.

Vad skall man ha f-kassans kundtjänst till?

TRYCKSAKSPRODUKTION

En väldigt bra kurs innehållsmässigt.
Men borde kommit tidigare i utbildningen.

Varje dag läser jag en trycksak men jag är inte uppkopplad
jämt. Hur jag skapar en trycksak som fångar läsaren tycker
jag är mer grundläggande än att skapa två webbplatser.
Den grundläggande trycksakskunskapen är ju även användbar på webben. Dessutom visade min C-uppsats att information vill man helst få i handen.

En liten "allmän" skolfundering, ingen nämnd.
Varför skall jag leverera mina uppgifter itid?