torsdag, september 16, 2010

upplevelse på en spårvagn

det är något som har förändrats och jag begriper inget av vad det skulle kunna vara.

För 20 år sedan när jag bodde i staden G så hände det aldrig. Då fick man bestämt plöja sig igenom folkhavet och eventuellt hitta en ledig plats att sitta på. Inga som reste på sig för mig minsann. Men nu, nu reser sig folk upp; unga folk dessutom.

Så nu fundera jag på om jag gått och blivit en celebritet utan min egen kännedom eller om jag ser hotfull ut eller ...

Inga kommentarer: