måndag, juni 01, 2009

Du vet att du börjar blir gammal för då kommer pastorn på besök…

I min omvärld är det inte konstigt att det finns en pastor, men detta…

Jag vet inte om du reflekterat över det och kanske att det inte är en helt vattentät vetenskaplig sanning. Men jag har en hypotes; det kan finnas en ålderskoefficient för pastornärvaro…

Min mor har det senaste åren prövat lite olika boende utifrån uppkomna behov och fyllt år däremellan. Då är det en yrkesroll som av min mor förväntas dyka upp med sin närvaro i besök och hyllningar. Det är pastorn. Och tänker jag efter så är det en närvaro som sakta ökat sedan si så där 20 år tillbaka i tiden för att de senaste åren eskalerat i min mors liv. Inget ont i pastorn, men symbolvärdet...

För hur blev det så? Det behovet av pastornärvaro har jag inte känt. Måhända att det är ett enskilt fenomen eller så är det på det viset att närvaro av pastor ökar med en ålderskoefficient, åtminstone i min omvärld. Det oroar mig en aning. För i så fall har min koefficient aktiverats.

Jag vet att jag börjar blir gammal för då kommer pastorn på besök med blommor!

Men kan man ha en och annan rolig fest så må det väl vara hänt.

Inga kommentarer: