torsdag, maj 24, 2007

apropå kunskap och lojalitet

Jag läser på Intranätet att man byter folk på en del titlar i Stockholm som jag är kvalificerad för. Titlar som jag ibland söker för att visa mitt intresse och att jag finns. Men eftersom jag har lärt mig att vara ärlig ställer jag alltid frågan: Jag som bor utanför STADEN kan väl jobba med uppgifterna från min hemmastation? Hört talas om e-post och internet.
- Nä, tyvärr, vi har prövat det och det har visat sig att man måste vara AdHoc...
Med det menas att man måste vara närvarande i "korridoren", dvs. vara med där det händer för att kunna utföra jobbet. Problemet med dessa personer (en del) är att de är mer närvarande (AdHoc) i att klättra på stegen och leta nya titlar än att slutföra uppdrag.

Lojalitet efterfrågas inte och kunskapen inom organisationen används inte på bästa sätt. Kunskap kastas bort och hjulet måste uppfinnas igen. Är det så man bygger organisationer på bästa sätt?

Inga kommentarer: